Wat is zonne-energie en hoe werken zonnepanelen?

Het is eigenlijk heel simpel: zonne-energie refereert naar het opvangen van de energie die via de zon onze planeet bereikt. Deze energie wordt vervolgens omgezet naar elektriciteit. Dit kan dan worden gebruikt om huizen of bedrijfspanden van elektriciteit te voorzien.

Je kunt de zon vergelijken met een natuurlijke en kosteloze kernreactor. De zon geeft daarnaast om het uur voldoende energie af om de hele wereld elektriciteit te geven. Om aan onze energiebehoeftes te voldoen hoeven we dus echt niet naar alternatieven te kijken. Het antwoord ligt klaar en daarom heeft ZA als missie om de omschakeling naar zonne-energie zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

In Nederland leeft steeds meer het besef dat de transitie helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. in 2018 waren we namelijk volgens ‘duurzaam bedrijfsleven‘ de derde van Europa met betrekking tot de grootste groei van zonne-energie. Het CBS heeft berekend dat de productie van stroom via zonnepanelen met liefst 40% is toegenomen tussen 2017 en 2018. Hopelijk blijft deze trend aanhouden en stappen zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven over op duurzame energie.

Hoe werken de zonnepanelen?

Zonnepanelen proberen zoveel mogelijk fotonen (drager van elektromagnetische kracht) op te vangen. Zodra de fotonen de panelen raken worden de elektronen losgekoppeld van de atomen. De zonnepanelen werken daarna als een elektrisch circuit. Elk paneel is zo gemaakt dat de elektronen die zich door het circuit van de individuele cellen verplaatsen direct elektriciteit genereren. De verschillende cellen vormen uiteindelijk één zonnepaneel. Hoe groter het oppervlak – of hoe meer zonnepanelen je plaatst, des te meer energie je kunt opwekken.

Van welk materiaal worden zonnepanelen gemaakt?

De meeste fotovoltaïsche zonnepanelen bestaan uit veel zonnecellen gemaakt van silicium. Dit is hetzelfde materiaal wat in halfgeleiders wordt gebruikt. Doordat de cellen zowel een positieve als een negatieve laag bevatten trekken ze elkaar aan en creëren ze een elektrisch veld. Je kent het waarschijnlijk wel van batterijen.